کال سنتر و CRM

 

معرفی کال سنتر و CRM پیشرو:

سامانه جامع کال سنتر و CRM پیشرو به عنوان قدرتمندترین سامانه در حوزه مدیریت تماس ها و یکپارچه سازی کانال های ارتباطی هتل ها شناخته می شود که با ابزار هایی همچون سیستم مدیریت هوشمند اپراتور ها ، طراح سلولی روند تماس ، سیستم مانیتورینگ تماس ها و اپراتور ها، سیستم خودکار تماس گیر و اتصال به نرم افزار هتلداری،  برای هتل حذف خطای انسانی، بهینه سازی بازدهی پرسنل، سرعت عمل و دقت در انجام امور تکراری را در حوزه مدیریت کانال های ارتباطی سازمان به ارمغان می آورد.

افزایش سرعت و کیفیت انجام کارها، تجمیع و یکپارچگی کلیه کانال های ارتباطی جهت خدمت رسانی بهتر و در نهایت گردش درخواست ثبت شده در سیستم به وسیله تعریف وظیفه و اختصاص به کاربران، تمامی مراحلی است که با سامانه مرکز تماس پیشرو بصورت سیستمی و نرم افزاری توسط ماژول های متعدد و هوشمند مدیریت می شود.

لیست ماژول های نرم افزار مرکز تماس پیشرو


توزیع خودکار تماس ACD

مدیریت آژانس ها

مدیریت شرکت ها/سازمانها

مدیریت میهمانان

مدیریت مخاطبین

سامانه پیامکی

سامانه فکس سرور

سامانه نظر سنجی

سیستم گردش کار

پنل اپراتور

داشبورد مدیریت

باشگاه مشتریان

تماس گیر خودکار

اتصال به PMS

گزارشات متنوع