• مشهد خیابان بهارستان
  • Info@gmail.com
  • ساعات اداری: 8:00 الی 16:00

سعید سعیدی

بازار یابی

رها امینی

مدیر پروژه

نوید نوری

مدیرعامل ، بنیانگذار

سارا احمدی

مدیر اجرایی

فرهاد فرهادی

بنیانگذاران

شیرین اسدی

توسعه دهنده ارشد